Naskórkowe testy płatkowe

Naskórkowe testy płatkowe

Testy te służą do wykrywania alergii kontaktowej na związki drobnocząsteczkowe. Naskórkowe testy płatkowe umożliwiają określenie uczulenia na kosmetyki i perfumy, metale, leki, tworzywa sztuczne, kleje, rośliny oraz inne substancje chemiczne z którymi się stykamy.

Badanie to stosuje się w przede wszystkim w przypadku podejrzenia u dziecka wyprysku kontaktowego (zmiana skórna powstająca pod wpływem działania kontaktu z alergenem) Testy wykonuje się na niezmienionej chorobowo skórze pleców umieszczając plastry z wazeliną zawierającą alergeny. Po 48 godzinach usuwa się plastry i dokonuje pierwszego odczytu. Drugi odczyt dokonuje się po kolejnych 24 godzinach. W trakcie badania dziecko nie może moczyć pleców.