Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE w surowicy

Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE w surowicy

Przeciwciała IgE są cząsteczkami białka które są w stanie rozpoznawać alergeny. Zauważono, że przeciwciała są w stanie rozpoznawać różne rodzaje alergenów dzięki swojej zróżnicowanej budowie – różne rodzaje przeciwciał IgE rozpoznają różne rodzaje alergenów. Daje to możliwość określania różnych alergenów w organizmie dziecka. Przeciwciała IgE odgrywają bardzo ważną rolę w alergii w reakcjach natychmiastowych (reakcjach rozwijających się w 15-20 min od momentu kontaktu z alergenem).

Badanie wykonuje się poprzez pobranie próbki krwi dziecka a następnie określenie się w surowicy przeciwciał. Określa się swoiste przeciwciała IgE dla określonych alergenów. Lekarz w oparciu o wywiad z rodzicami dziecka typuje alergeny, które prawdopodobnie uczulają małego pacjenta. Badanie to wykonuje się głównie w przypadku: braku możliwości wykonania testów skórnych lub w przypadku niezgodności wyników testów skórnych z wywiadem potrzeby weryfikacji diagnozy szczególnych alergenów (np. lateks) Badanie to można wykonywać nawet u najmłodszych dzieci ze znacznym nasileniem objawów chorobowych.