Spirometria

Spirometria

Spirometria jest badaniem które ma na celu określenie objętości i pojemności płuc. Badanie to również mierzy przepływy powietrza w płucach i oskrzelach.

Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Rozpoczynamy od spokojnego oddychania a następnie dziecko nabiera głęboko powietrze które jak najmocniej i najszybciej wydycha do aparatu. Próbę zwykle wykonuje się 3. krotnie, a uzyskane wyniki powinny być do siebie podobne – jest to najlepszy sposób na upewnienie się że badanie zostało wykonane prawidłowo.