Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne

Farmakologiczne leczenie alergii ma na celu złagodzenie objawów chorobowych alergii. Ma również zahamować uwalnianie i działanie tzw. mediatorów prozapalnych, które mogą doprowadzić do nasilenia objawów alergii.

Niestety leczenie farmakologiczne nie likwiduje przyczyny alergii.

W leczeniu alergii najczęściej stosowanymi grupami leków są:

  • Leki przeciwhistaminowe. Ich zadaniem jest blokowanie  receptorów histaminowych, czyli zapobiegają powstawaniu objawów alergii. Leki te działają również przeciwzapalnie. Działaniem niepożądanym przy stosowaniu tych leków może być senność.
Używa się tych leków głównie w astmie oskrzelowej oraz w chorobach alergicznych skóry i dróg oddechowych. Dostępne są zarówno jako tabletki jak również preparaty doustne i donosowe.
  • Kromony. Ich główne działanie polega na uwalnianiu mediatorów reakcji alergicznej. Najczęściej stosuje się w celu zapobiegania powstawania objawów alergii.
  • Metyloksantyny. Odpowiadają za rozszerzanie dróg oskrzelowych
  • Glikokortykosteroidy. Hamują aktywność komórek zapalnych. Zmniejszają przepuszczalność naczyń. Leki te są stosowane w astmie (preparaty wziewne), nieżycie nosa (preparaty donosowe) oraz w alergii skórnej (maści i kremy)
  • Cholinolityki. Zastosowanie mają głównie w leczeniu chorób dolnych dróg oddechowych (preparaty wziewne) Leki pobudzające receptory beta-adrenergiczne – rozluźniają mięśnie gładkie oskrzeli
  • Adrenalina. Lek o szybkim i silnym działaniu przeciwhistaminowym.