Chrapanie u dzieci

Chrapanie u dzieci

Chrapanie jest jednym z objawów świadczących o problemach z oddychaniem. Przerośnięte migdałki podniebienne często powodują chrapanie u dziecka. Do innych czynników, które mogą być jego przyczyną należą: alergie, niedrożność nosa, wiotkość krtani, otyłość lub wady genetyczne.

PRZYCZYNY CHRAPANIA

Najcięższą formą zaburzeń oddychania w czasie snu jest bezdech śródsenny tj. czasowe, kilkusekundowe zatrzymanie oddechu podczas snu, które powoduje niedotlenienie organizmu, a to z kolei skutkuje szeregiem komplikacji zdrowotnych. Chrapanie u dziecka jest jednym z czynników, który może prowadzić do powstania bezdechu śródsennego. Najczęściej diagnozuje się je u dzieci w wieku 4-8 lat, a jego objawy, do których należą, oprócz chrapania: trudności w oddychaniu, zaburzenia snu, oddychanie ustami, natarczywy kaszel i pocenie, nasilają się zwłaszcza między 3 a 6 rokiem życia, co wynika z tego, że w tym wieku migdałki podniebienne są największe. Warto uświadomić sobie, że konsekwencje bezdechu śródsennego  przekładają się na funkcjonowanie w czasie dnia, co objawia się głównie problemami z koncentracją, nadpobudliwością, rzadko u dzieci – sennością w ciągu dnia.

W momencie, w którym rodzic zaobserwował u dziecka zaburzenia oddychania w nocy, powinien skonsultować się z lekarzem, który pomoże znaleźć przyczynę zaburzeń. Warto zapoznać się z ofertą interdyscyplinarnego podejścia lekarzy Centrum Medycznego MML.

DIAGNOSTYKA CHRAPANIA

Obecnie dostępnych jest wiele metod diagnostycznych, np. badanie laryngologiczne, endoskopowe, badanie przeprowadzone w czasie snu farmakologicznego, polisomnografia oraz CT trójwymiarowe, które pozwalają obiektywnie ocenić stopień zwężenia dróg oddechowych w okolicy nosogardła. Lekarz zaproponuje leczenie chrapania u dziecka, jeżeli stwierdzi przerośnięty migdałek gardłowy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą diagnostyki laryngologicznej Centrum Medycznego MML skierowaną do najmłodszych.

LECZENIE CHRAPANIA

Leczenie chrapania u dzieci polega najczęściej na usunięciu migdałka gardłowego przy jednoczesnym zmniejszeniu, zredukowaniu migdałków podniebiennych. Zabieg można przeprowadzić tradycyjnymi metodami chirurgicznymi bądź nowoczesnymi (np. koblacja, nóż harmoniczny) w podglądzie endoskopowym, które cechują się małą inwazyjnością, minimalnym ryzykiem krwawienia i pozwalają na szybki powrót do zdrowia (po 5-9 dniach).

Przewlekłe i wieloletnie chrapanie, które nie było leczone w dzieciństwie, może prowadzić do komplikacji zdrowotnych w dorosłym życiu.