Tympanometria – audiometria impedancyjna

Tympanometria – audiometria impedancyjna

Tympanometria, inaczej audiometria impedancyjna, jest jednym z najczęściej zalecanych badań słuchu u małych pacjentów. Badanie to należy do grupy badań obiektywnych, czyli nie wymagających współpracy pacjenta.

Tympanometria jest badaniem krótkim, nieiwazyjnym, mierzącym podatność układu przewodzeniowego ucha środkowego i ciśnienia w jamie bębenkowej. Jest to badanie określające uszkodzenie słuchu na poziomie ucha środkowego, wewnętrznego i nerwu słuchowego.