Tonsillectomia – usunięcie migdałków podniebiennych

Tonsillectomia – usunięcie migdałków podniebiennych

Tonsillectomia jest to zabieg usunięcia migdałków podniebiennych. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Decyzja dotycząca przeprowadzenia zabiegu zawsze podejmowana jest indywidualnie do każdego pacjenta po konsultacji laryngologicznej.

Należy zaznaczyć również, że zabieg usunięcia migdałków podniebiennych nie powoduje u małoletnich pacjentów zaburzeń odporności, co jest najczęstszą obawą rodziców przed wyrażeniem zgody na zabieg.

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu tonsillektomii mogą być:

  • nawracające anginy,
  • ropnie okołomigdałkowe,
  • przewlekłe zapalenie migdałków,
  • nacieki okołomigdałkowe.

W Centrum Medycznym MML wykonujemy zabiegi usuwania migdałków podniebiennych następującymi metodami:

  • tonsillektomia z użyciem lasera diodowego kontaktowego – metoda innowacyjna, małoinwazyjna, pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka krwawienia zarówno śródoperacyjnego, jak i pooperacyjnego.

Do operacji migdałków używany jest diodowy laser kontaktowy, o średnicy wiązki promieniowania 0,4 milimetra.  Dzięki użyciu lasera, operacje migdałków stały się mniej krwawe (laser natychmiast zamyka przecięte naczynia krwionośne), a dzięki użyciu lasera kontaktowego – oszczędzają one tkanki, które leżą w sąsiedztwie migdałków, krótki jest też po nich okres rekonwalescencji i niewielka blizna pooperacyjna.

Dzięki zastosowaniu tej metody pacjent może już po kilku dniach powrócić do zwykłej, codziennej aktywności. Metoda ta stosowana jest również przy zabiegach korekcji migdałków podniebiennych.

  • tonsillektomia z użyciem noża harmonicznego – metoda ta charakteryzuje się nie tylko małą inwazyjnością, pozwala również na dużą precyzyjność zabiegu. Nóż harmoniczny jest urządzeniem, które zamienia energię elektryczną w energię mechaniczną. Jego końcówka porusza się z częstotliwością 55 000 razy na sekundę. W bezruchu jest ona „tępa”. Ale gdy zostanie wprawiona w ruch, wytwarza się wokół niej próżnia, przed którą tkanka „ucieka”, dając się łatwo złapać i usunąć.

Zabieg przeprowadzony nożem harmonicznym, w porównaniu do zabiegów innymi technikami, jest najkrótszy, a w przeciwieństwie do zabiegów techniką laserową – nie powoduje zwęglenia tkanek (temperatura, która towarzyszy działaniu noża harmonicznego nie przekracza 60 stopni C, podczas gdy laser oddziałuje na tkanki temperaturą nawet do 300 stopni C). Już 2 godziny po nim, pacjent może opuścić klinikę.

Technika harmoniczna sprawdza się zwłaszcza w zabiegach na migdałkach podniebiennych u dzieci (przy czym zabieg jest przeprowadzany przy użyciu specjalnie wyprofilowanych do tych migdałków końcówek).

Tonsillectomia jest to zabieg usunięcia migdałków podniebiennych. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Decyzja dotycząca przeprowadzenia zabiegu zawsze podejmowana jest indywidualnie do każdego pacjenta po konsultacji laryngologicznej.

Należy zaznaczyć również, że zabieg usunięcie migdałków podniebiennych nie powoduje u małoletnich pacjentów zaburzeń odporności, co jest najczęstszą obawą rodziców przed wyrażeniem zgody na zabieg.

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu tonsillektomii mogą być:

  • nawracające anginy,
  • ropnie okołomigdałkowe,
  • przewlekłe zapalenie migdałków,
  • nacieki okołomigdałkowe.