Tonsillotomia – zmniejszenie migdałków podniebiennych

Tonsillotomia – zmniejszenie migdałków podniebiennych

Czym są migdałki podniebienne?

Migdałki podniebienne są to skupiska tkanki limfatycznej znajdujące się po obu stronach gardła. Migdałki te wraz z migdałkiem gardłowym tworzą pierwszą zaporę ochronną organizmu, dzięki produkowaniu antygenów odpowiedzialnych za wytwarzanie przeciwciał odpornościowych.

Zdarza się jednak, że migdałki podniebienne, tak samo jak migdałek gardłowy, w wyniku częstych infekcji górnych dróg oddechowych ulegają znaczącemu powiększeniu, stając się siedliskiem bakterii. W takich przypadkach doktor może zdecydować o konieczności leczenia zabiegowego. Wskazaniami do przeprowadzenia leczenia zabiegowego mogą być również występujące u pacjenta bezdechy, wysiękowe zapalenie uszu, zaburzenia mowy, a także trudności z przełykaniem.

Leczenie Tonsillotomia, czyli zabieg zmniejszenia migdałków podniebiennych, ma na celu redukcję przerośniętej tkanki migdałków. W przypadku dzieci jest to zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Zabieg ten jest zabiegiem jednodniowym, małoinwazyjnym, często też wykonywany jest równocześnie z zabiegiem usuwania trzeciego migdałka.

W Centrum Medycznym MML przeprowadzamy zabiegi zmniejszania migdałków podniebiennych następującymi metodami:

 • korekcja migdałków podniebiennych metodą Shaver – PK (z użyciem noża rotującego) – metoda małoinwazyjna, pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka krwawienia, a także na dużą precyzyjność w usuwaniu patologicznej tkanki;
 • korekcja migdałków podniebiennych metodą Celon/koblacji
 • precyzyjna metoda leczenia zabiegowego termoablacjii bipolarnej, dzięki której uzyskuje się unikalny efekt koagulacji niskotemperaturowej (około 80 st. C) falami radiowymi o wysokiej częstotliwości. Zabieg jest małoinwazyjny i prawie bezkrwawy, co w przypadku korekcji migdałków ma fundamentalne znaczenie dla okresu rekonwalescencji po zabiegu i szybkiego powrotu do zdrowia;
 • korekcja migdałków podniebiennych laserem kontaktowym diodowym – małoinwazyjna, innowacyjna metoda, polegająca na redukcji przerośniętej tkanki wiązką światła lasera. Główną zaletą tej metody jest znaczące zminimalizowanie ryzyka krwawienia śródoperacyjnego, pozwalające na szybki powrót do normalnej aktywności życiowej.

Tonsillectomia jest to zabieg usunięcia migdałków podniebiennych. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Decyzja dotycząca przeprowadzenia zabiegu zawsze podejmowana jest indywidualnie do każdego pacjenta po konsultacji laryngologicznej.

Należy zaznaczyć również, że zabieg usunięcia migdałków podniebiennych nie powoduje u małoletnich pacjentów zaburzeń odporności, co jest najczęstszą obawą rodziców przed wyrażeniem zgody na zabieg.

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu tonsillectomii mogą być:

 • nawracające anginy,
 • ropnie okołomigdałkowe,
 • przewlekłe zapalenie migdałków,
 • nacieki okołomigdałkowe.

W Centrum Medycznym MML wykonujemy zabiegi usuwania migdałków podniebiennych następującymi metodami:

 • tonsillectomia z użyciem lasera diodowego kontaktowego – metoda innowacyjna, małoinwazyjna, pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka krwawienia zarówno śródoperacyjnego, jak i pooperacyjnego. Do operacji migdałków używany jest diodowy laser kontaktowy, o średnicy wiązki promieniowania 0,4 milimetra. Dzięki użyciu lasera, operacje migdałków stały się mniej krwawe (laser natychmiast zamyka przecięte naczynia krwionośne), a dzięki użyciu lasera kontaktowego – oszczędzają tkanki, które leżą w sąsiedztwie migdałków, krótki jest też po nich okres rekonwalescencji i niewielka blizna pooperacyjna. Dzięki zastosowaniu tej metody pacjent może już po kilku dniach powrócić do zwykłej, codziennej aktywności. Metoda ta stosowana jest również przy zabiegach korekcji migdałków podniebiennych.
 • tonsillectomia z użyciem noża harmonicznego – metoda ta charakteryzuje się nie tylko małą inwazyjnością, pozwala również na dużą precyzyjność zabiegu. Nóż harmoniczny jest urządzeniem, które zamienia energię elektryczną w energię mechaniczną. Jego końcówka porusza się z częstotliwością 55 000 razy na sekundę. W bezruchu jest ona „tępa”, ale gdy zostanie wprawiona w ruch, wytwarza się wokół niej próżnia, przed którą tkanka „ucieka”, dając się łatwo złapać i usunąć. Zabieg przeprowadzony nożem harmonicznym, w porównaniu do zabiegów innymi technikami, jest najkrótszy, a w przeciwieństwie do zabiegów techniką laserową – nie powoduje zwęglenia tkanek (temperatura, która towarzyszy działaniu noża harmonicznego nie przekracza 60 stopni C, podczas gdy laser oddziałuje na tkanki temperaturą nawet do 300 stopni C). Już 2 godziny po nim, pacjent może opuścić klinikę. Technika harmoniczna sprawdza się zwłaszcza w zabiegach na migdałkach podniebiennych u dzieci (przy czym zabieg jest przeprowadzany przy użyciu specjalnie wyprofilowanych do tych migdałków końcówek).
 • korekcja migdałków podniebiennych laserem kontaktowym diodowym – małoinwazyjna, innowacyjna metoda, polegająca na redukcji przerośniętej tkanki wiązką światła lasera. Główną zaletą tej metody jest znaczące zminimalizowanie ryzyka krwawienia śródoperacyjnego, pozwalające na szybki powrót do normalnej aktywności życiowej.