Usuwanie ciał obcych

Dziecięce zabawy małych odkrywców bywają niebezpieczne dla małych pacjentów. Jest to efektem wkładania do nosa czy buzi przedmiotów, które dziecko poznaje używając zmysłów smaku czy węchu.

Utknięcie małych przedmiotów w górnych drogach oddechowych może być bardzo groźne i powodować zaburzenia oddychania, dlatego też konieczna jest jak najszybsza konsultacja laryngologiczna i usunięcie ciała obcego za pomocą endoskopu.