Konsultacja anestezjologiczna

Konsultacja anestezjologiczna

ResizedImage510209-24d62221e7e5c0049b534eadf90a28784364f0ae15141983

Celem konsultacji anestezjologicznej jest właściwe zakwalifikowanie i przygotowanie pacjenta do zabiegu. W trakcie spotkania z anestezjologiem przeprowadzana jest: kwalifikacja do znieczulenia, wybór rodzaju postępowania z uwzględnieniem stanu zdrowia i preferencji pacjenta, omówienie wybranego sposobu znieczulenia, ustalenie sposobu przygotowania się do planowanego zabiegu.

Przed konsultacją anestezjologiczną należy wykonać wszystkie zlecone wcześniej badania. Konieczne jest wypełnienie ankiety anestezjologicznej i zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dołączonymi do niej. W trakcie spotkania z anestezjologiem jest przeprowadzana kwalifikacja do znieczulenia na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Mogą być też zlecone dodatkowe badania i konsultacje u lekarzy specjalistów. Ustalany jest też sposób znieczulenia.

W miarę możliwości uwzględniane są preferencje pacjenta dotyczące sposobu znieczulenia. Podejmowane przez nas działania są wynikiem wiedzy i doświadczenia, zawsze mają na celu największe korzyści dla pacjenta. Udzielamy wszelkich informacji dotyczących wybranego sposobu postępowania, jego zalet i wad. Jednocześnie zawsze dokładnie informujemy pacjenta o wszelkich czynnościach podejmowanych w trakcie wybranego sposobu znieczulenia.

Termin konsultacji należy ustalić w recepcji Centrum Medycznego MML. Preferujemy bezpośrednie spotkanie z pacjentem, jednak w szczególnych przypadkach możliwy jest inny sposób