Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do zabiegu

ResizedImage300230-b09fe3b551f5bd21fd7a6eb89315181828ad244d151419831Sposób przygotowania do zabiegu zawsze uzależniony jest od rodzaju planowanego zabiegu oraz formy znieczulenia, któremu podczas zabiegu zostanie poddany pacjent. Informację dotyczącą planowanego znieczulenia oraz sposobu przygotowania się do zabiegu każdy z pacjentów otrzymuje w trakcie konsultacji kwalifikującej do odpowiedniej formy leczenia. Przygotowanie to znacząco różni się w przypadku zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym oraz zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu dożylnym (sedacja) lub ogólnym (narkoza).

W przypadku zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym zazwyczaj nie są wymagane żadne dodatkowe badania. Ważne jest jednak, aby pacjent przy tej formie znieczulenia był przed zabiegiem 4 godziny na czczo. Znieczulenie to jest zwykle stosowane przy drobnych zabiegach.

W przypadku zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym bądź sedacji u pacjentów poniżej 16. roku życia niezbędne jest:  

  • wykonanie zaleconych przez lekarza prowadzącego badań krwi (grupa krwi, morfologia, OB, czas protrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy – APTT, przeciwciała HCV, antygen HBS),
  • wypełnienie przekazanych w trakcie kwalifikacji ankiet do zabiegu,
  • odbycie konsultacji anestezjologicznej na 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Celem konsultacji anestezjologicznej jest właściwe zakwalifikowanie i przygotowanie pacjenta do zabiegu. W trakcie spotkania z anestezjologiem przeprowadzana jest:

  • kwalifikacja do znieczulenia,
  • wybór rodzaju postępowania z uwzględnieniem stanu zdrowia i preferencji pacjenta,
  • omówienie wybranego sposobu znieczulenia,
  • ustalenie sposobu przygotowania się do planowanego zabiegu.

Przed konsultacją anestezjologiczną należy wykonać wszystkie zalecone wcześniej badania. Konieczne jest wypełnienie ankiety anestezjologicznej i zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dołączonymi do niej. W trakcie spotkania z anestezjologiem jest przeprowadzana kwalifikacja do znieczulenia ogólnego na podstawie stanu zdrowia. Mogą być też zalecone dodatkowe badania i konsultacje u lekarzy specjalistów. Ustalany jest też sposób znieczulenia. W miarę możliwości uwzględniane są preferencje pacjenta dotyczące sposobu znieczulenia.