Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka

Konsultant Centrum Medycznego MML.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej.

Specjalista z otolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Kierownik Kliniki Otolaryngologii ICZMP w Łodzi.

Kierownik Zakładu Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej UM w Łodzi.

Konsultacje i zabiegi operacyjne w zakresie chorób uszu, nosa, gardła i krtani.